Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Noticies    Video   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciessardenyaEconomiaTreball › Setmana de treball de 4 dies: una esfida per la Sardenya
Acat, 14 juny 2024
Fausto Durante, segretari de la CGIL de la Sardenya, ha propost la possibilitat de experimentar amb la setmana de treball de quatre dies. La proposta representa una oportunitat única per la Sardenya de ésser en primera línea en adaptament als cambis en l'adaptament al món del treball del sècul XXI
Setmana de treball de 4 dies: una esfida per la Sardenya

SARDENYA - Fausto Durante, segretari de la CGIL de la Sardenya, ha propost la possibilitat de experimentar amb la setmana de treball de quatre dies. La proposta representa una oportunitat única per la Sardenya de ésser en primera línea en adaptament als cambis en l'adaptament al món del treball del sècul XXI. En Sardenya, Durante veu un monent fèrtil per aquesta nova visió del treball. Les esfides i llacunes existents, per la Regió se pogueriva beneficiar enormement de un cambi així radical.

L’apel·lo de Durante a la nova presidenta Alessandra Todde és clar: transformar la Sardenya en un laboratori per experimentar amb la setmana de treball de quatre dies. Això demana un empenyo de les autoritats regionals i de les empreses locals per trobar solucions innovadores que garanteixin lo benésser dels treballadors com l'èxit econòmic. En conclusió, la proposta de Durante representa una oportunitat única per la Sardenya per ésser en primera línea en los cambis del món del treball sècul XXI. Amb cura i determinació, la transició a una setmana del treball més curta pogueriva comportar una major prosperitat i sodisfacció per tots los ciutadans sards.

Però, com funcionariva exactament una setmana de treball de quatre dies. Durante diu que la idea se basa en la redistribució del treball restant entre més persones, permitint de treballar de manco a paritat de paga. Aquest model no solament considera progressos tecnològics que redueixen la necessitat del treball humà, lo benésser des treballadors, oferint més temps lliure i una major sodisfacció personal. Los experiments realitzats en altros llocs del món dónen proves concretes de l'èxit de aquesta manera de viure i treballar. En Belgio, Islàndia, Espanya i en particular a València, on les empreses i l'administració local han experimentat amb la setmana de treball de quatre dies, se són produïts increments significatius de productivitat, la sodisfacció dels empleats i el rendiment econòmic de l'empresa. Aquestos resultats demostren que la productivitat no és solament una qüestió de la quantitat de hores treballades, ma també de la qualitat del treball realitzat.


regione Sardegna
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. LR 22/2018 art. 22, comma 2
Giuliana Portas
2024 Alguer.cat El diari de l'Alguer