Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Notícies    Vídeo   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciesl'alguerCulturaLlengüesPrimer artícul de Marcel Farinelli a la “Revista de l'Alguer”
Acat, 23 juny 2020
Amb un estudi a damunt de la figura de Antoni Simon Mossa escomença la col·laboració del jove estudiós alguerés Marcel A. Farinelli amb la pàgina web de l’Òmnium cultural de l’Alguer.
Primer artícul de Marcel Farinelli a la “Revista de l'Alguer”

L’ALGUER - Amb un estudi a damunt de la figura de Antoni Simon Mossa escomença la col·laboració del jove estudiós alguerés Marcel A. Farinelli amb la pàgina web de l’Òmnium cultural de l’Alguer. “Antoni Simon Mossa i la comunitat catalanoparlant de l’Alguer durant el franquisme”, és una publicació inèdita que Marcel A. Farinelli ha realitzat analitzant los documents posats a disposició dels hereus Simon, oltres que fent un treball de recerca en diversos arxius.

Per aqueix important treball a Farinelli és estada assenyada la Borsa d’Estudi Països Catalans, de l’Institut d’Estudis Catalans (2018). Marcel A. Farinelli és un recercador, històric i traductor alguerés que viu a Barcelona del 2006. Després de la Làurea a la Universitat de Firenze i el Doctorat a la Universitat Pompeu Fabra, ha treballat com a recercador en la mateixa Pompeu Fabra de Barcelona i, successivament, a la Universitat de Còrsega Pasquale Paoli.

Interessat als nacionalismes, a la construcció de l’estat-nació i els estudis insulars, ha publicat diversos treballs en català, italià, inglés i castellà a damunt de l’Alguer, dels nacionalismes en Sardenya i en Còrsega i a damunt de les relacions entre aqueixes dues ísoles. Al 2018 ha guanyat la Borsa d’Estudi dels Països Catalans de l’IEC, amb un projecte de recerca a damunt de la figura de Antoni Simon Mossa. Per col·laborar amb la Revista de l’Alguer o recivir ulteriors informacions se pot escriure a alguer@omnium.cat o a omnium.alguer@gmail.com
Fondazione di Sardegna
Projecte realitzat amb el suport de la Fondazione di Sardegna
Giuliana Portas
© 2020 Alguer.cat® El diari de l'Alguer