23.06.2020 19.30

Primer artícul de Marcel Farinelli a la “Revista de l'Alguer”

Amb un estudi a damunt de la figura de Antoni Simon Mossa escomença la col·laboració del jove estudiós alguerés Marcel A. Farinelli amb la pàgina web de l’Òmnium cultural de l’Alguer.

L’ALGUER - Amb un estudi a damunt de la figura de Antoni Simon Mossa escomença la col·laboració del jove estudiós alguerés Marcel A. Farinelli amb la pàgina web de l’Òmnium cultural de l’Alguer. “Antoni Simon Mossa i la comunitat catalanoparlant de l’Alguer durant el franquisme”, és una publicació inèdita que Marcel A. Farinelli ha realitzat analitzant los documents posats a disposició dels hereus Simon, oltres que fent un treball de recerca en diversos arxius.

Per aqueix important treball a Farinelli és estada assenyada la Borsa d’Estudi Països Catalans, de l’Institut d’Estudis Catalans (2018). Marcel A. Farinelli és un recercador, històric i traductor alguerés que viu a Barcelona del 2006. Després de la Làurea a la Universitat de Firenze i el Doctorat a la Universitat Pompeu Fabra, ha treballat com a recercador en la mateixa Pompeu Fabra de Barcelona i, successivament, a la Universitat de Còrsega Pasquale Paoli.

Interessat als nacionalismes, a la construcció de l’estat-nació i els estudis insulars, ha publicat diversos treballs en català, italià, inglés i castellà a damunt de l’Alguer, dels nacionalismes en Sardenya i en Còrsega i a damunt de les relacions entre aqueixes dues ísoles. Al 2018 ha guanyat la Borsa d’Estudi dels Països Catalans de l’IEC, amb un projecte de recerca a damunt de la figura de Antoni Simon Mossa. Per col·laborar amb la Revista de l’Alguer o recivir ulteriors informacions se pot escriure a alguer@omnium.cat o a omnium.alguer@gmail.com

Red