Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Notícies    Vídeo   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciessardenyaPolíticaAmbient › «Metano entre el 2025 també en Sardenya»
Acat, 25 nadal 2019
Lo ha dit lo president de la Regió Autònoma de la Sardenya, Christian Solinas, durant la conferència estampa convocada per il·lustrar, amb l’assessora regional a la Indústria, Anita Pili, la situació lligada a l’arribada del metano en l’ísola.
«Metano entre el 2025 també en Sardenya»
CÀLLER - «Amb l'aprovació del Pla Nacional Integrat per l'Energia i el Clima (Pniec), modificat amb les nostres observacions, la transició energètica de la Sardenya de la descarbonització a l'autosuficiència amb fonts renovables ha fet un pas fondamental envant». Lo ha dit lo president de la Regió Autònoma de la Sardenya, Christian Solinas, durant la conferència estampa convocada per il·lustrar, amb l’assessora regional a la Indústria, Anita Pili, la situació lligada a l’arribada del metano en l’ísola.

«Escomença una nova fase, que permitirà la construcció de grans infraestructures lligades al metano, que permetiran la planificació del futur energètic de la Sardenya – ha dit Solinas – Havem també definit un punt fondamental: en Sardenya la tarifa siguerà ugual a la que paguen en tota Itàlia, permitint un resparmi substancial per les famílies sardes (de 400 a 800 euros anuals) i al sistema industrial (entre el 30 i el 50 per cent), recreant les millors condicions de competitivitat i de treball. Lo metano, però, també garantirà un millor respecte per l’ambient. Los treballs a la zona sud escomençaran en primavera 2020 i duraran vint-i-quatre mesos, més o manco. Al mateix temps, continuaran les fases de projectació executiva de la secció nord, en manera que en calqui any hi siguerà la metanització completa de la Sardenya. Comptem pel 2025 ", acaba dient lo governador de l'ísola.

«La interconnexió dels batxinos del metano, tràmit la dorsal, permitirà d’arribar també als territoris més perifèrics de la Sardenya – ha evidenciat Pili - Gràcies també al treball conjunt realitzat amb en ocasió de les reunions de “Agenda indústria” amb sindacats i patronats, havem vincit una partida fondamental per l’esvilup de l’ísola: una tarifa absolutament justa del metano. L’altro objectiu és d’arribar al 2050 amb un necessari energètic completament servit de fonts renovables, que avui arriben al 30 per cent. L’Agenda de la indústria encara és en curs –ha dit lo representant de la Junta Solinas– se reunirà a la meitat de gener per tractar especialment la qüestió de la química verda».

En la foto: un moment de la conferència estampa
Fondazione di Sardegna
Projecte realitzat amb el suport de la Fondazione di Sardegna
Giuliana Portas
© 2021 Alguer.cat® El diari de l'Alguer