Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Noticies    Video   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciessardenyaPolíticaRegió › Directors generals, Regió modifica procés de nómina
Acat, 19 maig 2024
En concret, se modífica el procés que havia previst una disposició adoptada de la precedent Junta de Christian Solinas a setembre del 2023, en particular pel rol del secretari general en lo procediment de selecció i nòmina
Directors generals, Regió modifica procés de nómina

SARDENYA - L'objectiu de la Junta és de tendre l’esquadra millor a dins de la Administració regional i de les direccions generals per treballar en manera eficaç, eficient i econòmica. Un cambi en lo procediment de selecció dels directors generals dels Assessorats: aquest és l'objecte de l'acte interpretatiu propost de l’Assessora als Afers Generals Mariaelena Motzo de acord amb la President Todde i aprovat del consell regional. «Aquesta delíbera -especifica l’Assessor Motzo- és necessària per fer en manera que la procedura sigui més àgili possible, eficaç i transparent. «També volem evidenciar -conclou Motzo- un fort contrast amb el passat, posant en primer pla les persones millors per l'Administració regional».

En concret, se modífica el procés que havia previst una disposició adoptada de la precedent Junta de Christian Solinas a setembre del 2023, en particular pel rol del secretari general en lo procediment de selecció i nòmina. L’Assessor evidencia en lo document «la necessitat de modificar la precedent delíbera, perquè en una lectura més acurada i rigorosa de la Llei regional 10 del 2021, se creu que el control del Segretari General en matèria de gestió de la nomina del Dirigent tengui de ésser feta a nom del candidat, ja declarat capaç i adapte, propost de l’Assessorat».

Amb el nou acte polític de la president Todde, l'òrgan polític, l’Assessor competent, propon «de conferir l’encàrrec a u dels candidats que hagin declarat los requisits de admissió, considerant també les competències professionals que se puguin lligir també en lo currículum.

regione Sardegna
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. LR 22/2018 art. 22, comma 2
Giuliana Portas
2024 Alguer.cat El diari de l'Alguer