Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Noticies    Video   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciessardenyaSalutTreball › Drets i servicis per les mares, Sardenya sufri
Acat, 12 maig 2024
La Sardenya per Mother's index di Save the Children ocupa el 16° posto en Itàlia al focus pel benésser de les mares al nostre país entre drets, servicis disponibles, condicions econòmiques i socials contenguts en lo document "Le Equilibristes - La maternitat en Itàlia 2024"
Drets i servicis per les mares, Sardenya sufri

SARDENYA – Per l’any 2023, la Sardenya ha mantingut la mateixa posició de l’any precedent i se conferma ultima en lo sector de la demografia, que analitza la media de fills per dona i de fecunditat. També en posició negativa en la classifica de representació dels Polítics: l'ísola ocupa la 19° posició. En l'àmbit de la Salut, que considera la mortalitat infantil i les instal·lacions sanitàries públiques i privades acreditades per activitats de consultori per cada 10 mil habitants, la regió Sardenya és en nona posició. També sigueriva un bon resultat: lo problema és que respecte a la classifica del 2022 ha perdut tres posicions.

A la columna Treball davalla encara de més, fins al 12° lloc. Los indicadors considereren l'ocupació de les mares amb fills petits, lo treball a temps parcial involuntari de les dones, lo número de dones ocupades en llocs de treball de durada determinada durant almanco 5 anys i el número de dimissions de les mares amb fills entre zero i tres anys . Les mares sardes guanyen una posició pel servicis, de dotze a onze. En aquest camp, la Sardenya és l'única regió del Sud amb valors superiors a la media nacional.

A la veu “Sodisfacció subjectiva (sodisfacció del treball fet i amb el temps lliure de les dones) la Sardenya ocupa la 13° posició, però guanya dues posicions en comparació amb l'any precedent. Finalment, en l'àmbit de la violència (centres i cases antiviolència), l’ísola ocupa el 12° posto.


regione Sardegna
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. LR 22/2018 art. 22, comma 2
Giuliana Portas
2024 Alguer.cat El diari de l'Alguer