Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Notícies    Vídeo   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciesl'alguerEditorialiSocietàCada dia:26 novembre/santandria 1730
Acat, 26 novembre 2021
Mons. Dionigi Gioacchino Canier Belmont ha consagrat solemnement la catedral de l’Alguer que ha dedicat a la Concepció de la beata Vèrgina Maria. La iglésia ha continuat a ésser Santa Maria, lo títol més antic, més històric i més familiar per la pietat popular. A mos veure, a demà
Cada dia:26 novembre/santandria 1730


regione Sardegna
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. LR 22/2018 art. 22, comma 2
Giuliana Portas
2022 Alguer.cat El diari de l'Alguer