Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Notícies    Vídeo   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciesl'alguerEditorialiSocietàCada dia:20 novembre/santandria 2015
Acat, 20 novembre 2021
Arriba en ciutat l’assessor regional als transports Massimo Deiana per una conferència per l’”affair Ryanair”, després de la tancada a l’aeroport de l’Alguer de 14 vols de part de la companyia irlandesa i la fractura amb la Regió Sardenya que no havia més pagat los contributs co-marketing amb un debàtit polític que és anat envant després de lo “scoop” del Quotidiano di Alghero. A mos veure, a demà
Cada dia:20 novembre/santandria 2015


regione Sardegna
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. LR 22/2018 art. 22, comma 2
Giuliana Portas
2022 Alguer.cat El diari de l'Alguer