Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Notícies    Vídeo   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciesl'alguerCulturaLlengües › Alguerés en les escoles: la Consulta aquidra el Síndic
Acat, 10 abril 2021
La Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l'Alguer ha enviat una relació al Municipi de l'Alguer per demanar una modífica a la norma regional
Alguerés en les escoles: la Consulta aquidra el Síndic

L’ALGUER - «Los importants passos envant fets amb la Lei Regional 22/2018 i amb les “Linees guia per l’ensenyament de les llengües de les minories històriques” elaborades del Comitat interinstitucional permanent per l'ensenyament de les llengües de minoria històriques (S’Obreria pro s’imparu de su sardu) i aprovades de la Junta Regional amb deliberació núm. 44/35 del 4.9.2020, tenen menester d'ulteriors modífiques finalitzades a donar concretesa a les activitats d'ensenyament que, actualment, troben diverses dificultats en l'aplicació pràctica». Lo ha evidenciat la Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l'Alguer, que diu també que «malgrat los importants resultats aconseguits, lo camí per arribar a l'ensenyament de la Llengua catalana de l'Alguer en les escoles és encara complicat».

En aqueixos mesos, la Consulta ha portat envant una contínua activitat de sensibilització endiriçada a les famílies i a les institucions, a suport de l'oportunitat donada de la lei, notant , al mateix temps, una sèrie de problemàtiques que són estades evidenciades en un document aprovat dimarts a l'Assemblea. Les dotze associacions que formen part de la Consulta, constituïda amb deliberació del Consell Municipal al mes de març del 2018, (Associació Cultural Cabirol, Associació Cultural Edicions de l'Alguer, Ateneu Alguerès, Centre Excursionista de l'Alguer, Escola de Alguerés Pasqual Scanu, Coro Polifonico Algherese, Obra Cultural, Òmnium Cultural de l'Alguer, Plataforma per la Llengua, Saber i Sabor, Associaciό per a la Salvaguarda del Patrimoni Històrico-Cultural de l'Alguer, Associazione Culturale -T.E.S.A. ) han fet notar que en la fase d'actuació de la norma hi són diverses dificultat que, de fet, han obstaculat la partença de l'ensenyament en les escoles. Los dos instruments normatius, la susdita Lei Regional 22/2018 i les línees guia 44/35 de setembre del 2020, contenen, segons la Consulta, prescripcions que tengueriven d'ésser afinades o almanco aclarides. I en particular les linees guia ratificades en lo Protocol d'intesa entre l'Assessorat a la Pública Instrucció de la Regió i l'Ofici Escolàstic Regional, «que estabileixen los criteris i les modalitats amb els quals tenen d'ésser organitzades i portades envant les activitats d'ensenyament de les llengües de minoria històriques de la Sardenya, no troben una actuació pràctica».

Per això, la Consulta demana a la Regió «d'intervenir per fer en modo que, ja del pròxim any escolàstic 2021/2022 les escoles puguin tendre una panoràmica clara de les modalitats organitzatives de les llicions” i l'ha fet amb una lletra endiriçada al Municipi de l'Alguer demanant-li de portar a l'atenció dels Assessorats de competència de la Regió la necessitat de l'emanació d'un provediment més clar i eficaç en temps breus. Entre les diverses criticitats evidenciades, just per fer un exemple: l'opció per l'ensenyament dels Sard, del Català de l'Alguer, del Sasserés, del Gal·lurés i del Tabarquí, és exprimida dels genitors (art. 5.9 de les Linees Guia) al moment de la inscripció; i això val pel trienni de l'escola de la infància, pel quinquenni de l'escola primària, pel trienni de l'escola secundària de primer grau i per tot lo curs d'estudi de l'escola secundària de segon grau. Segons les normes en mèrit, aqueixa opció, pot ésser modificada a l'inici de cada any escolàstic, però en lo mòdul d'inscripció disponible en les escoles no hi és, en ningun modo, la possibilitat que los genitors puguin exprimir la voluntat de triar l'ensenyament de la llengua de minoria».

En la foto: lo President de la Consulta Giovanni Chessa
regione Sardegna
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. LR 22/2018 art. 22, comma 2
Giuliana Portas
2022 Alguer.cat El diari de l'Alguer