Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Notícies    Vídeo   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciessardenyaPolíticaCultura › Promoció cultura: contributs aprovats
Acat, 25 gener 2021
Aprovats los contributs anuals per projectes de promoció de la lectura i festivals literaris d´importància regional, nacional i internacional realitzats d’institucions públiques i privades. Lo ha decidit l’assessor regional Andrea Biancareddu
Promoció cultura: contributs aprovats

CÀLLER - Aprovats los contributs anuals per projectes de promoció de la lectura i festivals literaris d'importància regional, nacional i internacional realitzats d’institucions públiques i privades. Lo ha decidit l’assessor regional a la cultura Andrea Biancareddu, que evidencia com les manifestacions tenen una funció essencial per la promoció del llibre i de la lectura per tota la comunitat i són realitzades en col·laboració amb biblioteques, escoles i altros socis institucionals, contribuint a la creixida individual, cultural i social dels ciutadans. Algunes manifestacions són coneixudes a livell nacional i internacional i ajuden a augmentar els fluxos de turisme cultural.

Segons los criteris, les modalitats de concessió i rendicontació dels contributs, són disciplinats d’un procediment específic per la presentació de demanes de grans manifestacions consolidats que tenen lloc de més de deu anys i que tenen una suport econòmic considerable i un procediment per l’assignació de contributs ordinaris, amb valutació sobre la base d’una tabel·la de punts atribuïts per les característiques de la institució que fa la demana, per la qualitat del pla de treball, del pla de comunicació i del pla econòmic previst per l’any pel qual se fa la demana. Després de l’emergència epidemiològica del Covid-19 i de les dificultats en l’organització de les manifestacions programades, són estades aprovades també algunes mesures extraordinàries per fer front a les dificultats econòmiques i a les restriccions a livell nacional i regional i logístic, acceptant diverses necessitats evidenciades durant la reunió tècnica convocada de l’Assessorat amb les associacions del Coordinament dels festivals literaris.

Aquestes mesures consisteixen essencialment en algunes variacions o integracions als criteris i modalitats d’assignació i rendicontació dels contributs. Vista la persistència de la situació d’emergència epidemiològica, s’és decidit que pels criteris per la presentació de les demanes de subvenció, i Biancareddu considera urgent prorrogar també pel 2021 les modalitats integratives ja previstes, també per fer en manera de realitzar una planificació correcta de les manifestacions de part de les organitzacions interessades.

A la foto: l’assessor regional Andrea Biancareddu
regione Sardegna
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. LR 22/2018 art. 22, comma 2
Giuliana Portas
2022 Alguer.cat El diari de l'Alguer