Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Notícies    Vídeo   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciesl'alguerCulturaUniversitàUte de l´Alguer: conferència amb Derriu
Acat, 11 gener 2021
Dijous a la tarda, en modalitat a distància, Alessandra Derriu en una conferència titulada “Registres comptables. Economia i costums de l’Alguer medieval”, per la Universitat de les tres edats de l’Alguer
Ute de l´Alguer: conferència amb Derriu

L’ALGUER - Dijous 14 de gener, a les 16.30 h, en modalitat a distància, Alessandra Derriu en una conferència titulada “Registres comptables. Economia i costums de l’Alguer medieval”, per la Universitat de les tres edats de l’Alguer. Les cifres aparentment àrides d’un arxiu reflecten la vida d’una comunitat com una descripció o testimoniança indirecta.

És lo cas també dels dats comptables de l’Arxiu Històric Municipal de l’Alguer, estudiats de la Dra. Derriu, històrica i arxivista en arxius públics i privats. Los preciosos documents medievals de l’Arxiu Municipal tenen un important valor documental històric del període en lo qual la ciutat era passada recentment de la família genovesa Doria als reis de Catalunya. La conferència se centra en lo llibre “Atti contabili della villa di Alghero (mandati e ricevute di pagamento anni 1405-1415)”, del 2005, guanyador del “Premi J.Sanna 2007”. Lo volum és lo resultat de l'activitat de tirocini i recerca realitzada de l'autora al 2004, a l'arxiu del municipi de la ciutat.

Lo projecte de recerca sobre documents inèdits teniva el suport científic de la Universitat de Sàsser i era estat finançat i publicat de la Fondazione Banco di Sardegna, amb el patrocini del Municipi de l’Alguer. La conferència fa part del cicle de lliçons "Entrar en arxiu", amb la visió, anàlisi i estudi de documents que, en aquest cas, mos parlen de l'economia, de les leis i dels costums de l'Alguer medieval. Les entrades i eixides de la vila testimonien: defensa militar, obres públiques i activitats comunitàries (neteja de carrers i places, reparació de forns, atenció material i espiritual dels malalts, repopulació); ajut per les iglésies i convents; acqüist de béns (per exemple, per les festivitats de Nadal i Setmana Santa; afers públics).

En la foto: Alessandra Derriu
regione Sardegna
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. LR 22/2018 art. 22, comma 2
Giuliana Portas
2021 Alguer.cat El diari de l'Alguer