Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Notícies    Vídeo   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciessardenyaPolíticaEscola › Educació i formació professional en Sardenya
Acat, 7 nadal 2020
«Cursos de formació per conbatiir l'abandó escolastic prematur», evidencia la consellera regional del Treball, formació i cooperació social Alessandra Zedda
Educació i formació professional en Sardenya

CÀLLER - Facilitar la transició de la formació al món del treball, contrarestant l’abandó escolàstic prematur amb camins de alternança escola-treball que puguin ésser més interessants pels estudents, promovent l’aprendiment a través d’experiències en contextos de treball. Aquestos són los principals objectius de les línees relatives a l’avís públic per la presentació de propostes i projectes d’ensenyament i cursos de formació, realitzats d’agències de formació acreditades a la Regió Autònoma de la Sardenya o empreses que vulguin activar contractes per l’any escolàstic/formatiu 2021-2024.

Amb aquest avís públic, la Regió promou la realització de cursos d’Instrucció i Formació professional de tres anys (amb una dotació econòmica total de 1.865.000 euros en virtut del Por Fse 2014-2020) per una qualifica professional, per favorir l’esvilup econòmic i de les empreses del territori, per garantir l’accés al món del treballo i la participació activa a la societat. «Los cursos d'Instrucció i formació professional –diu l’assessora regional al Treball, formació i cooperació social Alessandra Zedda– són un instrument eficaç per combatir l'abandó escolàstic prematur dels joves que no tenen intenció de continuar el camí institucional de l'educació. En consideració de les finalitats, de donar als joves les competències base i professionals, los camins Iefp són eficaços si els projectes ampren lo "sistema dual" i l'aprendiment que, amb aquesta disposició, se reforça com a extensió de l’alternança escola- treball».

Los camins d’educació i formació professionals de l’avís, destinats principalment a menors d’edat que acabaran lo primer cicle d’ensenyament al 2021, són destinats a acabar amb el dret i el deure d’educació i formació i preveuen que la Regió dongui la qualifica professional de tres anys de "Operador livell 3 Eqf". Per augmentar els livells educatius dels joves, reduint l’abandó i garantint una oferta formativa unitària, se vol garantir que les activitats formatives puguin donar, en manera coherent amb les activitats realitzades del sistema escolàstic, en línea amb el calendari escolàstic regional i amb una justa preparació per la realització d’una activitat professional específica, garantint lo dret a la reversibilitat de les triades fetes. «A través d’aquestes propostes del projecte - conclou Zedda – volem promoure una oferta formativa que augmenti la sua eficàcia i augmenti l'atractivitat per aquellos joves que cerquen una formació caracteritzada, en manera predominant, d’un l'ensenyament pràctic i de metodologies de l'ensenyament més pràctiques per la creixida i la valorització de la persona humana com a element central del procés d’aprenendiment».

En la foto: l’assessor regional Alessandra Zedda
regione Sardegna
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. LR 22/2018 art. 22, comma 2
Giuliana Portas
2023 Alguer.cat El diari de l'Alguer