18.07.2014 15.39

Grup de treball nou pel Síndic de L´Alguer

Grup de treball nou per Mario Bruno que canvia secretari i dóna encŕrregs nous. Arriba també la nova pŕgina web institucional

ALGUER - Grup de treball nou per Mario Bruno que els dies passats ha elegit els sous col·laboradors. L'objectivo del Síndic és professionalitat i atenció a la comunicació respecte al pla econňmic del passat: fins al 31 de nadal tots amb contractes part-time.

Cap de Gabinet i Cerimonial, que té també l'encŕrreg de continuďtat amb la maquina administrativa és Raimondo Tilloca, Secretari particular Emiliano Orrů i responsable de l'ofici estampa i portaveu del Síndic és Guido Zoagli, amb l'ajut de Giovanni Chessa I Simonetta Tola a la secretŕria i comunicació.

Atenció a la informació institucional amb la realització de la pŕgina web nova del Municipi on treballaran dues persones per ajudar i guiar els ciutadans i les empreses. «Lo projecte siguerŕ presentat a la ciutat per augmentar la qualitat dels servicis donant la possibilitat a tots los algueresos de ésser informats i de participar – diu Mario Bruno – per contribuir a millorar les relacions amb la pública administració». 

A la foto: lo Cap de Gabinet Raimondo Tilloca

S.A.