30.09.2013 19.36

Alguer: parqueigs gratuïts al centre

Ja ordenats 10mil grata i parqueja. De avui al maití les àrees a pagament no són temporàniament més a pagament. És escaigut el contracte Europol Service.

ALGUER – És començada la revolució dels parqueigs a pagament a l'Alguer. Dilluns 30 de setembre és escaigut el contracte entre l’administració comunal i l'Europol Service - l'empresa que de anys teniva el contracte, als pròxims dies-com anticipat de Alguer.it – se passarà al sistema nou "grata i parqueja".

A sota els carrers interessats al "grata i parqueja"experimental

Via Sassari dalle ore 8.30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20.30;
Via Sassari (nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Carducci sul lato sinistro) dalle ore 8.30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20.30
via Cagliari dalle ore 8.30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20.30;
via Genova dalle ore 8.30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20.30;
Via XX Settembre (da Piazza Sulis all’intersezione con via Sassari su entrambi i lati) dalle ore 8.30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20.30 ;
Via XX Settembre (da intersezione con via Sassari ad intersezione con la via Cagliari su entrambi i lati) dalle ore 8.30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20.30;
Via XX Settembre (da intersezione con la via Cagliari ad intersezione con via Lo Frasso su entrambi i lati) dalle ore 8.30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20.30;
Via XX Settembre (nel tratto tra via via Lo Frasso e via La Marmora lato destro direzione centro) dalle ore 8.30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20.30;
Piazza della Mercede dalle ore 8.30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20.30;
Lungomare Dante dalle ore 8.30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20.30;
Via la Marmora dalle ore 8.30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20.30;
Via Catalogna dalle ore 8.30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20.30;
Via Giovanni XXIII (nel tratto tra via XX Settembre e fronte istituto di credito su entrambi i lati) dalle ore 8.30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20.30;
Via Giovanni XXIII (lato destro direzione centro città; tratto compreso tra via Pascoli e Piazza della Mercede) dalle ore 8.30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20.30;
Via Tarragona (nel tratto compreso tra Piazza della Mercede e fronte scuola media lato destro); dalle ore 8.30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20.30
Parcheggio interrato Via Lo Frasso Piani -1, -2,-3 per tutte le 24 ore;
Parcheggio interrato via Marconi piano – 2 dalle ore 8,30 alle ore 20, 30;
Red