29.07.2009 23.58

Incendis, Cappellacci "Grącies Forestals"

Diferentment d'altres opinions lo Governador de la regió de Sardenya comenta los recents anuncis de detencions i de recerca pels esdeveniments del 23 de juliol

A.B.