28.04.2009 9.00

Carmelo Piras acusa al Municipi

La Província ha posat al pla triennal 2009 de les obres publiques los treballs de l'Institut Tècnic Comercial del carrer Diez. Carmelo Piras posa en relleu les dificultats creades de l'administració comunal

L.P.