17.02.2024 10.36

Treball en Sardenya: la demanda creixi

Les bones notícies pel mercat del treball sard arriben amb l’inici del 2024. Les entrades previstes pel primer trimestre del 2024, de fet, mostren un augment del 2,9% respecte al mateix període de l'any precedent

SARDENYA – Senyal que les empreses sardes són segures i promptes a assumir nou personal. La distribució territorial de aquesta anàlisi fa referiment a les quatre Càmeres de Comerç de la Sardenya, cada una alineada amb les quatre províncies històriques de la Sardenya: Càller, Sàsser, Nuoro i Oristano. Escenari positiu: les bones notícies pel mercat del treball sard arriben amb l’inici del 2024. Les entrades previstes pel primer trimestre del 2024, de fet, mostren un augment del 2,9% respecte al mateix període de l'any precedent. Càller se conferma com la zona amb més demanda de treball, amb més de la meitat de les entrades previstes concentrades al sud de l'ísola. Seguida de Sàsser, Nuoro i Oristano, demostrant un augment generalitzat per tota la regió. Joves i qualificats: los grups de edat més recercats són entre 30 i 44 anys i fins a 29 anys. Per tant, los joves representen la força de treball del futur de la Sardenya, sempre que posseeixin les competències i qualifiques necessàries. Lo livell secundari de formació professional i el livell universitari són los més recercats.

Lo sector Servicis domina l'escena, amb més del 40% dels ingressos previstos. La restauració, la vèndita comercial, los servicis de netesa i el transport són los sectors amb més oportunitats. Una oportunitat que menester aprofitar per qui vol treballar en un àmbit dinàmic i en constant augment. Dones en recupero lent: persisteix encara una marcada diferència de gènere en la demanda de treball. Les demanes de postos de treball exclusivament per les dones representen solament lo 18% de les expectatives de contractació, contra el 35% dels hòmens. Encara hi ha una part importants de oportunitats de treball on lo gènere del futur treballador no és un requisit necessari.

En definitiva, la diversificació de sectors i l'atenció a les noves competències són factors que donen lloc a l'esperança de futur. Un futur que encara té de afrontar els problemes de "indisponibilitat" que denuncien les empreses per posicions de treballadors qualificats i professionals. Los dats deriven de les enquestes del Sistema de Informació Excelsior creat de Unioncamere en col·laboració amb l'Agència Nacional de Polítiques Actives del Treball.


G.P.