18.11.2023 9.46

Taxa refiuts Sardenya, encara en augment

Sardenya, en l’ísola creixin los costos de la taxa de la ronya: la despesa mèdia és de 340 euros. A Càller, la ciutat més cara, l'imposta arriba a 410 euros

SARDENYA - Los costos de la taxa de refiuts creixen en Sardenya: la despesa mèdia és de 340 euros. A Càller, la ciutat més cara, l'imposta arriba a 410 euros. Segons l'enquesta de l'Observatori de Preus i Tarifes de “Cittadinanzattiva”, la mèdia de l'imposta de la ronya pagada per una família sarda l'any 2023 és de 340 euros, registrant un augment del 3,5 per cent respecte a l'any passat. Aquesta dada situa la Sardenya envant a la mèdia nacional de 320 euros, amb importants variacions entre les ciutats més grans de l’ísola.

A Càller, la ciutat més cara, l'imposta arriba a 410 euros, mentre Oristano, la més barata, se situa a 296 euros. Respecte al 2022, la despesa global en gestió de la ronya és augmentada del 3,5 per cent, passant de 329 euros a 340 euros. En concret, Nuoro ha registrat un augment del 7,6 per cent, cosa que indica un cambi significatiu respecte a l'any precedent.

Les ciutats de Càller i Oristano, però, no han experimentat cambs significatius respecte al 2022, confirmant respectivament com les ciutats més cares i les més barates de l'ísola. Sàsser ha registrat un augment del 7,5 per cent, amb l'imposta que és passada de 294 a 316 euros.


G.P.