17.11.2023 11.31

Registre empreses forestals: via a les inscripcions

Registre regional de empreses forestals, inscripcions obertes: documentació d eenviar entre el 15 de desembre del 2023

SARDENYA – L’Assessorat de la defesa de l’ambient ha comunicat que, en consideració de les númeroses demanes recivides, han obert encara les demanes per la presentació per la inscripció al registre de empreses forestals de la Regió Sardenya. Les empreses interessades a la inscripció, tenen de enviar la documentació entre el 15 de desembre del 2023.

La Junta regional amb la Delíbera núm. 40/12, de 14 de octubre 2021, ha aprovat lo Regulament pel Registre regional de les empreses forestals, donant mandat al Servici de Protecció de la Natura i Polítiques Forestals - DG de protecció de l’ambient.

Lo Registre és un instrumentque garanteix la professionalitat de les empreses registrades, la sostenibilitat del treball al bosc i el respecte de les normes de seguresa a les obres forestals, per la promoció de la formació i l’ajornament professional dels operadors forestals i empreses i donant suport a la creixita de les empreses que operen en lo sector forestal, ambiental i del suro. Lo registre contribueix a suportar la transparència del mercat dels productes forestals, en aplicació de la normativa de la UE.

G.P.