23.09.2023 11.18

Assistència sanitària, llistes sempre més llongues

Les llistes per visites especialistiques són sempre més llongues. La Regió demana als doctors de evitar la prescripció de examen no compatibles amb la diagnosi, i demana als pacients de se presentar als apuntaments o cancel·lar en anticipo

SARDENYA - En deu anys, en Sardenya han deixat 250 doctors de base. Al 2025 dabaixaran encara de cent unitats i sigueran sempre més ancians. L'assistència sanitària en Sardenya és sempre més en dificultat. Aquest, en síntesi, és la idea del Tribunal de Comptes després de l'anàlisi de la mèdia de les llistes, que conferma un pitjorament de més de 20 punts per l'assistència sanitària en Sardenya. Anant més enllà del sisitema de la Creu Vermella, lo president de l’ACLI Salut, Salvatore Sanna, ha comentat lo document del Tribunal de Comptes que demostren la ineficàcia de les polítiques regionals der la Regió de Sardenya fins ara. La gent aguarda mesos per fer visites importants, les agendes són tancades, però les malalties no aguarden. Lo personal, és quantitativament inadequat, i això accentua el greu problema de tractar els pacients.

Se té de reflectir a damunt de les iniciatives de prevenció improvisades (també incoherents) iniciatives de prevenció de diferents institucions sanitàries locals de l'ísola. Les associacions demanen un cambi de ritme i de prendre ne consideració el tema fonamental de civilització i benèsser que veu les persones grans com les persones més a risc. Los dats del Tribunal de Comptes són la mèdia regional, los dats del centre i nord de la Sardenya són encara pitjors, territoris que tenen una dècima part dels servicis sanitaris per persona en lo sector sanitari convencionat i territorial. És difícil, però, veure un cambi, considerada la mancança de atenció al reequilibri territorial. També al 2023 la Regió, a diferència del que és succeït al 2018 i9 2021, la Regió no ha fet arrés pel reequilibri territorial, deixant intacta la despesa històrica i produint efectes importants en alguns territoris.

Lo 55% dels finançaments se destinen a l'ASL 8 contra el 9% a l'ASL 1 de Sàsser, una mèdia per habitant de 52 euros per l'ASL 8, davant a 2 euros de la Gal·lura i 15 euros de Sàsser. Superats 20 euros per habitant solament Nuoro, Oristano i Lanusei, mentre al Sulcis a damunt de 30 i Medio Campidano dels 40. Una situació, com se pot deduir fàcilment, que reflecti en importants retards en l'accés als servicis essencials, compreses visites especialitzades, intervents quirúrgics programats i tractaments terapèutics, que posa cada vegada més a risc la salut dels ciutadans sards i amenaça la confiança en la capacitat del sistema regional. sistema sanitari per donar una atenció oportuna i de qualitat. Avui, per exemple, per un examen a la vista hi volen 56 dies (respecte als 23 dels anys precedents) i per un electrocardiograma 52 dies (respecte a 15 del passat).

G.P.