2.09.2023 11.48

Ecopsicologia, conferència a Oristano

Professionals de l'ecopsicologia, psicologia i ecologia, del 20 al 24 de setembre, se reuniran a la pineda de Is Arenas a la província de Oristano, per parlar de les activitats i empenyo en la recerca

SARDENYA - La missió de l'ecopsicologia és despertar la sensibilitat de les persones en la nostra natura més profunda com a éssers humans. Molts experts en ecopsicologia se reuniran a Oristano, del 20 al 24 de setembre, per parlar de l'ésser humà i el rol de cada individu en la natura. Entre els reladors, Marcella Danon, una de les pioneres de l'ecopsicologia en Itàlia. L’apuntament per la 9a Conferència de la Societat Internacional de Ecopsicologia, a costat de la marina de Is Arenas a la província de Oristano, seu sarda de Ecopsiché, coordinada de la pedagoga Silvia Mongili.
Del 2006, any de fundació a Neuchâtel en Suïssa, la Societat Internacionals de Ecopsicologia - International Ecopsychology Society ha organitzat una conferència biennal dedicada al tema, després de diversos anys torna en Itàlia amb l'edició "Su Sentidu" que en sard significa "lo que entenc profundament". Brasil, Itàlia, Belgio, Grècia, Espanya, Noruega, Portugal, Ungheria, Israel, Índia, Xile, Mèxic, Colòmbia i Austràlia són alguns dels 26 països dels quals provenen los professionistes de l'ecopsicologia, la psicologia i l'ecologia que, del 20 al 24 de setembre, se reuniran per parlar de les activitats i empenyo en la recerca.

La finalitat de aquestes jornades de reflexió és promoure una visió més àmplia de l'ésser humà com a part del procés de evolució de la vida i facilitar el pas de una visió antropocèntrica a una ecocèntrica: despertar la consciència que "sem la Terra". Una expressió que ajuda la nostra capacitat de nos obrir, amb els cinc sentits i més enllà, per comprendre la immensitat i complexitat del que és la natura, de la qual formem part. Una funció interior preciosa per aprofitar de una acció responsable i inspirada a la nostra Terra. Les Jornades sigueran una ocasió única ‘pel professionistes que condividiran les coneixences per traduir els principis de aquesta nova disciplina en propostes concretes capaços de donar resposta a les necessitats dels temps.

Durant la Jornada també se reuniran los directors de les deu Escoles IES reconeixudes de la Societat Internacional de Ecopsicologia, que se troben en Europa i Amèrica del Nord i del Sud, que promouen la "Formació Internacional de Ecopsicologia Aplicada" útil per preparar nous professionistes que treballin "en natura, amb la natura i per la natura": los ecosintonitzadors. L'ecotuner és literalment lo facilitador de la "reconnexió amb la natura", que és, en primer lloc, un estat de consciència més ampli i implica la consciència que sem part activa de la reda de la vida. L'ecotuning és Ecopsicologia Aplicada, és l'art també ensenyada de l'Escola IES Italiana, de dissenyar i fer activitats de reconnexió interna i externa: com més profundament mos posarem en contacte amb nosaltros mateixos, més fàcil trobarem la nostra intimitat espontània amb l'entorn natural i amb nosaltros mateixos. La filosofia és també se deixar condicionar de la natura per entrar en lo misteriós regne de "qui sem realment".

G.P.