25.08.2023 16.28

Via a la política de treball activa

Los centres de ocupació Aspal sigueran a disposició de tots los ciutadans durant la fase transitòria del Rèdit de Ciutadania. En los proxims dies s’enviaran les mail i missatges per donar tota la informació necessària sobre les noves mesures de la política del treball

SARDENYA – Los Operadors dels CPI se posaran en contacte personalment amb les persones “suspeses” que encara no han definit la Pacte Gol per fixar immediatament un apuntament per la firma del propi Pacte. Los centres de ocupació Aspal sigueran a disposició de tots los ciutadans durant la fase transitòria del Rèdit de Ciutadania. En los proxims dies s’enviaran les mail i missatges per donar totes les informacions necessàries per les noves mesures de la política del treball. De fet, l'1 de setembre partirà el 'Suport a la formació i el treball', una de les noves mesures de política activa del Govern per acompanyar els ex beneficiaris del Rdc. En Sardenya és estada suspesa la demana4950 destinataris, de aquestos 1760 encara no són encara estats aquidrats dels centres deocupació, que convocaran en les pròximes setmanes.

«No deixarem a ningú de sol -assegura l’Assessora al Treball, Ada Lai- La Regió és empenyada per acompanyar cada ciutadà pas a pas en la fase de transició den aqueixa fase bàsica a les noves mesures previstes del Govern. L’Assessorat al Treball i Aspal, en exercici de les pròpies prerrogatives, faran tot lo possible per evitar cada forma de tensió o malèsser social, reseixint, en los terminis fixats, lo nou sistema de presa de càrrec dels ex beneficiaris del Rdc. L’Aspal programarà polítiques actives de ocupació amb plans de formació dedicats a les necessitats de les empreses i llocs de treball per tots. Qui ja no té més lo rèdit, poguerà beneficiar de la nova mesura introduïda del govern 'Suport a la formació i el treball', que partirà aquestes setmanes.

La major part dels destinataris del Rdc ja són inscrits al Programa GOL, i naturalment tots los nous inscrits a la mesura ministerial de l'SFL també se pogueran inscriure al GOL, que preveu l'entrada de privats acreditats per la prestació de servicis pel treball, la conciliació entre demanda i oferta de treball, orientament, suport al treball i tirocinis”. Qui ha recivit lo missatge de l'INPS i té els requisits decretats per llei (ha recivit lo rèdit durant 7 mesos l'any 2023, entre 18 i 59 anys, un ISEE inferior a 6.000 euros i una família sense fills menors o majors de 60 anys o persones amb discapacitat) pot adherir a la nova mesura a partir de l'1 de setembre del portal Siisl (Sistema de Informació de Inclusió Social i de Treball) i presentar la demana al web o a amb un patronat/caf. Siguerà necessari firmar el Pacte digitalitzat Siisl i firmar o ajornar un Pacte de Servici de Gol als Centres de Ocupació. Després, se poguerà optar per una política activa de ocupació (projectes de formació, qualificació i requalificació professional, orientament i acompanyament al treball, Funció Pública i Puc) per recivir així una indemnitat de 350 euros per un màxim de 12 mesos. per cada persona del nucli familiar amb una política activa de ocupació.

G.P.