18.12.2022 18.35

S’istrumpa, sí de l’Unesco

La bona pràctica de Ollolai en los elencs de les Nacions Unides. La lluita antiga tradicional de la Sardenya certificada de l’Unesco

SARDENYA – Avui, Jornada internacionals de les Nacions Unides per la cooperació al Sud, se decreta la certificació de l’UNESCO: S’Istrumpa és oficialment una bona pràctica. Lo reconeixement és arribat a Rabat, en Marroc durant lo 17° Comitat Intergovernatiu de la Convenció per la protecció del Patrimoni cultural immaterial.

La lluita tradicional de la Sardenya és en los elencs de l’Agencia les Nacions Unides. “Tocatì”, festivals internacional dels jocs dels carrers i esports tradicionals de Verona insereix S’Istrumpa entre les comunitats lúdiques tradicionals. Aqueixa lluita de Ollolai arriba en tot lo món transmitint una pràctica esportiva assai antiga que com altres vint-i-sis comunitats lúdiques italianes cada any participa al festival veronés.

S’Istrumpa és un cos a cos amb règules precises per aterrar l’adversari i és documentada ja en edat nuràgica gràcies al retrobament del cèlebre brunze de Uta que representa la lluita entre dos “istrumpadores”. És un reconeixement que premia indirectament també l’esforç i la perseverança de qui, en aquestos anys, ha promovit aqueixa pràctica, organitzant manifestacions esportives.

Aqueix reconeixement és arribat gràcies a Aga, associació jocs antics de Tocatì i la candidatura és estada seguida del coordinament tècnic-científic institucional de l’Ofici Unesco del Segretariat General del Ministeri de la Cultura. Aqueixa prova de habilitat se posa en pràctica durant les festes, moment de encontre agropastoral com la tendida de les ovelles o durant les visites de leva dels joves com a demostració de força i agilitat. La Sardenya ajuni la pròpia lluita més antiga a l’elenc de béns i pràctiques certificat de l’Unesco.

G.P.