28.10.2021 15.54

Concursos en Regió

Les demanes se tenen de enviar en via telematica de avui fins al 29 de novembre. 98 persones, de triar per l’Administració, l’Ente, les Agencies i las Hisendes del sistema de la Regió Autònoma de la Sardenya

L’ALGUER - Retornen los concursos en Regió per l’assumpció a temps ple i indeterminat de 98 unitats de personal de assumir a l’ l’Administració Regional, l’Ente, les Agencies i las Hisendes del sistema de la Regió Autònoma de la Sardenya, en la categoria C-Livell de retribució C1- Profil professional “Instructor administratiu”.

“Després de anys i anys- com ha afirmat lo President Solinas- són repartits los concursos en Regió, per donar a l’Administració noves forces i fer-la més ràpida i eficient per lo suport a les empreses, a les famílies, al món del treball. Lego altros bandos”. Lo concurs és per 98 unitats de personal de assumir a l’Administració, l’Ente, les Agencies i las Hisendes del sistema de la Regió Autònoma de la Sardenya, en la categoria C-Livell de retribució C1- Profil professional “Instructor administratiu”.

Los candidats que guanyaran lo concurs: 20 a L’ l’Administració Regional; 1 a l’Agencia Regional per la recerca en agricultura (AGRIS); 3 a la Hisenda Regional per l’edilícia de l’habitació (AREA); 7 1 a l’Agencia Regional pel sosteniment en agricultura (ARGEA); 64 a l’Agencia Sarda per les polítiques del treball (ASPAL); 1 a l’Ente de les algues de la Sardenya (ENAS); 2 a l’Ente regional pel dret a l’ estudi universitari (ERSU Sàsser).
Les demanes se tenen de enviar en via telemàtica de avui fins al 29 de novembre.

S.A.