29.07.2021 10.44

Davide Langella, l´eroe de Maria Pia

És estat ell a descarregar els primers extintors a damunt de les flames de la pineda, evitant que se propaguessin al sotabosc sec. Col·labora a l’històric bany de l’Hermeu

L'ALGUER - No és la primera vegada que succeeix. I és solament gràcies a la tempestivitat de l'acció, que s’és escampat lo desastre en la pineda de l'Alguer. Davide Langella, un socorredor col·laborador de l’històric bany de l’Heremu, és l’heroe de Maria Pia. Aquell que primer de tot s’és abijat que calqui cosa dimarts a la tarda estava produint fum i lego ha descarregat dos extintors contra les flames que arriscaven a se propagar al sotabosc ara sec. Desafiant les flames, fins al punt de perdre la consciència. Sense el sou coratge, probablement, la intenció de qui ha causat lo foc, se sigueriva conclusa positivament, ma així no és succeit.

Cor