30.03.2021 23.34

Ritus: la Setmana Santa a l’Alguer

Siguerà una Pasqua encara sense ritus tradicionals amb la participació popular, però, malgrat les règules per la pandèmia, la ciutat manté viva, també simbòlicament, la suggestió d’una manifestació identitària única

L’ALGUER - Siguerà una Pasqua encara sense ritus tradicionals que acompanyen les celebracions de la Setmana Santa a l’Alguer, en particular del Divendres Sant. Com a conseqüència de les restriccions, no se pot celebrar ninguna processó ni a dins ni a fores de les iglésies. Malgrat les règules per la pandèmia, la ciutat manté viva, també simbòlicament, la suggestió d’una manifestació identitària única. La imatge de la Setmana Santa és representada del preciós contribut del Liceu Artístic "F. Costantino" de l'Alguer, que ha produït un altro resultat esplèndid. La imatge que representa els ritus del 2021 és d’Angèlica Ara, de Quarta A de l’endiriç Arquitectura i Ambient. La guanyadora del "Concurs Setmana Santa" ha creat un disseny gràfic que mostra en primer pla u dels símbols de la Passió de Crist: la corona d'espines que mostra el tercer misteri dolorós del sant rosari i convida els fidels a la pregària.

«Mos preparem per segona vegada obligats a viure l'event mantenint una alta responsabilitat i amb el mateix espirit de sacrifici que ha caracteritzat la comunitat en tot aquest període – evidencia el Síndic Mario Conoci - amb l'esperança de puguer tornar a recuperar el sentit del nostro lligam amb aquest ritu que se conserva inalterat de sèculs i que conserva amb orgull el sou lligam català que n’ha fet u dels moment més important de fe de tota la Sardenya». Les funcions se pogueran veure en streaming al canal Youtube de la Diòcesi de l’Alguer-Bosa. Lo ritu tradicional del Desclavament és lligat al respecte de les normes sobre el distanciament que determina el número màxim de presències previstes per cada iglésia.

Pel president de la Fondazione Alghero, Andrea Delogu, «mos estem preparant a viure l'event a distància amb un sentiment fort, però també amb l'esperança que els ritus de la Setmana Santa tornin a representar més d'una manifestació popular d’extraordinària suggestió, també el moment d'obertura de l’estajó turística amb un calendari de manifestacions col·laterals d'atracció turística». La Setmana Santa de l'Alguer acabarà dilluns 5 d'abril.

A la foto: un detall de l'obra d'Angèlica Ara

Red