18.12.2020 9.36

Curs de català pels scouts algueresos

La Plataforma per la Llengua ofreix gratuïtament cursos de català estandard amb nocions de la varietat algueresa pels minyons i caps scout Agesci Alghero 2 i Alghero 4, en l'àmbit de la col·laboració amb el Projecte 4Vents

L’ALGUER - La Plataforma per la Llengua ofreix gratuïtament cursos de català estàndard amb nocions de la varietat algueresa als minyons i caps dels grups Scout AGESCI Alguer 2 i Alguer 4. Los dos grups de la ciutat, que adhereixen al Projecte 4 Vents treballant activament amb els altros grups dels territoris de llengua catalana, participaran a un projecte de formació lingüística que té dos objectius principals.

Lo primer és de donar als minyons i minyones la capacitat de s’exprimir correctament en alguerés, sigui en la forma oral que en la forma escrita. Aqueix objectiu és important perquè interessa aquella faixa d’edat que, segons les recerques, és aquella on l’alguerés no és present o és present però en manera assai reduïda. Amb la formació que reciviran, los scouts algueresos pogueran utilitzar l’alguerés en les activitats i per parlar amb els companyons i companyones algueresos, catalans, valencians i de les ísoles Balears.

Lo segon objectiu és lo de preparar aqueixos minyons per la certificació lingüística de Català, que és un element en comú amb totes les altres varietats. La certificació lingüística és important també pel futur d’aquestos joves, perquè és reconeixuda a nivell europeu, se pot posar al CV i pot ésser una oportunitat per treballar i estudiar també als altros territoris de llengua catalana. Recordem que l’espaci lingüístic del català uneix 4 països europeus i una comunitat de deu milions de persones.

Red