30.10.2020 14.09

Espectàculs en línea per l'Alguer

Vistes les prohibicions i suspensions decidides del Govern per l’emergència, l’administració municipal de l’Alguer vol donar un senyal al món de la cultura, amb un programa d’espectàculs remots per artistes de l’Alguer.L’ALGUER - En la dificultat general de l’emergència sanitària, l’Administració de l’Alguer vol enviar un senyal al món de la cultura. Via a un calendari d’events remots, amb una visió cultural d’espectàculs musicals, teatrals i de dansa, de diversos tipus d’espectàculs que contemplen los artistes locals com a protagonistes, que se realitzaran en aquestos mesos d’hivern i que se difonderan a través dels canals web, incloses les pàgines socials i les pàgines del municipi i de la Fondazione Alghero, web TV i ràdio i televisió locals.

«És l’empenyo de l'Administració donar suport així al sector d'artistes locals i operadors culturals que treballen amb la pròpia activitat professional, permetent-los realitzar espectàculs i activitats. L’Assessorat a la Cultura i Turisme, amb el suport de la Fondazione Alghero, treballarà per la realització de la iniciativa, contribuint també al coordinament, suport logístic-organitzatiu i promoció, amb l'objectiu de garantir a l’event la difusió més àmplia possible».

«L'Administració, malgrat les limitacions de les disposicions normatives nacionals, vol mantedre viu el sou empenyo per donar un senyal de proximitat al teixit cultural i d'entreteniment de la ciutat», ha dit lo Síndic Mario Conoci. La intenció del consell municipal, que prepara una delíbera específica, és donar suport als espectàculs amb el doble objectiu de permitir als artistes de l’Alguer de anar envant amb la pròpia creativitat artística i garantir, un mínim de suport econòmic.

La iniciativa, que siguerà perfeccionada aquestos dies, té com a objectiu permitir a la comunitat local de veure els espectàculs i iniciatives culturals que no se poden fer pel Covid, amb severes limitacions a númeroses activitats, així com los espectàculs oberts a fires públiques de qualsevol tipus a sales teatrals i en altros espacis, fins i tot a l’aire oberta. «Volem fer sentir la veu de l'Administració a costat dels nostres artistes, en un moment que necessita de cohesió fins i tot en un sector important com és lo de la cultura i l'entreteniment. Música, teatre, lectures literàries, la programació d’hivern que programa l’Administració vol garantir la màxima valorització possible a les nostres realtats professionals que amb el tancament dels clubs i teatres no tenen la possibilitat de treballar», diu l’assessor municipal a la Cultura Di Gangi.

A la foto: l’assessor muinicipal, Marco Di Gangi

Red