24.08.2020 1.30

Aou, tampons al retorn de les vacances

Per garantir la seguresa a les pròpies estructures, l'Hospital Universitari de Viale San Pietro prepara un pla de vigilància capil·lar

SÀSSER - L'Hospital Universitari de Sàsser rellança un pla de vigilància capil·lar del risc Covid-19 i farà a tots los dependents que tornen de les vacances d'estiu. Així, després de la primera comunicació que demanava l’oportunitat d’evitar viatges a fores, ara l’Aou convida els dependents que tornen de les vacances a fer vigilància sanitaria. Un pla que fa part d’un programa de valutació constant de tot lo personal i de la realtat dels hospitals, amb l’objectiu de garantir la seguresa. Lo pla és realitzat per iniciativa de la direcció estratègica, de l’estructura de vigilància de sanitària, en col·laboració amb les estructures d’otorinolaringologia, professions sanitàries, patologia mèdica i la Direcció medica.

«La situació epidemiològica actual –afirma el responsable de l’estructura de vigilància sanitària Antonello Serra– i aquella prevista en futur no permitin d’abaixar la guàrdia. Així, amb l'experiència adquirida dels mesos passats, lo pla preveu un control sistemàtic dels treballadors sanitaris segons un ordre de prioritat basat en l'anàlisi de riscos». Així, se distinguin les àrees de risc en què treballen doctors, infermeres i treballadors de la salut social de l'Aou. La primera és l’Àrea Primària o Vermella, amb els reparts responsables de l’hospitalització de pacients de Covid +, servicis d’urgències i dependents que han tengut contactes a risc. Una zona groga, amb les sales que admitin pacients amb major risc de contraure una infecció en evolució clínica. A la fi, una àrea blanca, que inclou tots los altros reparts.

«Per interpretar els dats globals i orientar les línies estratègiques amb més precisió –explica Serra–, confiarem en criteris clínics-epidemiològics consolidats. Entre aquestos, per exemple, se farà una valutació del risc associat al viatge dels dependents durant les vacances». Per tant, lo pla preveu que els dependents que tornen d’un viatge, facin un tampó. En de més, tenen de comunicar les dades del viatge, los llocs, si han tengut símptomes referibles a la infecció per Covid-19, qualsevol comportament de risc com, per exemple, la freqüentació de llocs sense màscara. Les comunicacions se tenen de fer a la Direcció de la estructura, i via mail a l’endiriç assistenza.sanitaria@aousassari.it. Si siguerà necessari, l’equip de vigilància de la salut prendrà les mesures diagnòstiques i preventives adequades.

Red