8.03.2020 22.04

Lo Pa punyat diventa Nacional

L'especialitat algueresa del “pa punyat” ha obtengut la certificació del Ministeri és diventat un producte "Pat" i és estat inserit en la llista nacional dels productes agroalimentaris tradicionals

L’ALGUER - Lo "Pa punyat", l'especialitat algueresa del “pa punyat” ha obtengut la certificació del Ministeri és diventat un producte "Pat" i és estat inserit en la llista nacional dels productes agroalimentaris tradicionals. Los productes agroalimentaris que se transformen en Pat tenen procedures de treball, conservació i estajonada consolidades al temps i per un període no inferior a vint-i-cinc anys.

La panyota de antigues origins catalanes, grŕcies a un acord entre el mestre planificador de Olmedo, Antonio Masia (que fa part també de la marca “Pa fresc” de l’Assessorat Regional al Turisme) del Forn del pa Cherchi de Olmedo, lo parc regional de Port Comte , los agricultors de la Nurra i el Molí Riu de l’Alguer, de calqui any, és tornada a ésser apreciada . Lo reconeixement ministerial és lo resultat d’una sinergia entre aquestes realitats, que punten a millorar i valoritzare la redescoberta del pa com se feva primer.

Lo Pa punyat és un pa crocant, que resta "bo" per més d'una setmana. Realitzat amb sčmola treballada en puresa amb el forment dur local Karalis, que pren lo nom de la tipologia de lavoració: pressat amb el puny tancat, fent força amb l’avantbraç. Lo sou empast, fet amb la madriga, farina sarda de sčmola de forment dur Karalis, cultivada als camps de la cadena certificada, vol l’ús de productes naturals i controlats de l’agčncia Laore. Després ve portat al molí per ésser molgut.


Red