12.02.2020 17.14

Sant Valentí a les Poste de l'Alguer

Poste Italiane celebra el dia dels enamorats amb una anu·lo filatèlic i dues cartolines filatèliques que sigueran disponibles en los servicis temporanis que s'activaran divendres 14 de febrer a l'ofici del Carrer de Carducci n.35
L'ALGUER - Poste Italiane celebra el dia dels enamorats amb una anu·lo filatèlic i dues cartolines filatèliques que sigueran disponibles en los servicis temporanis que s'activaran divendres 14 de febrer a l'ofici del Carrer de Carducci n.35. Als servicis filatèlics temporanis, de les h.10 a les h.12, se timbrarà amb l'anul·lo especial tota la correspondència en partença presentada directament a l'ofici filatèlic.

L'aposició del timbre pot ésser demanada també per timbrar les dues cartolines dedicades al Sant dels enamorats, on són representats alguns dels personatges més importants de la Disney, ja protagonistes de francbul·los publicats recentment. Una oportunitat única per tots los col·leccionistes o per qui volen recordar i celebrar un dia especial en manera original, regalant la cartolina al propi companyó o escrivint i enviant un missatge d'amor a qui està a lluny.

També a l'època dels socials network, Poste italiane vol suportar el valor de l'escriptura, escrivint cartolina, un objecte que resta i que se poguerà custodir al temps. Les eventuals comissions filatèliques pogueran ésser enviades a la sucursal de Sàsser de Poste italiane. Per altres informacions o curiositat sobre els anul·los i sobre el món de la filatelia, podeu visitar la pàgina web de Poste italiane.

Red