10.12.2019 1.19

«Agricultura, en aquí les cifres reals»

«Sobre el número de les practiques en retard dels pagaments als agricultors assistim ja de temps a un ballet de cifres i declaracions alarmistes a lluny de la realitat. La situació és assai clara i aquest Assessorat sempre ha comunicat les cifres reals», afirma l’Assessora regional de l´Agricultura, Gabriella Murgia

CÀLLER - «Sobre el número de les practiques en retard dels pagaments als agricultors assistim ja de temps a un ballet de cifres i declaracions alarmistes a lluny de la realitat. La situació és assai clara i aquest Assessorat sempre ha comunicat les cifres reals», afirma l’Assessora regional de l'Agricultura, Gabriella Murgia

En aquí els números donats de l’Assessorat. Lo total de les pràctiques és de 98.235. En detall, pels anteriors són 51.407 i se divideixen així: Psr (fons comunitaris) 31.325 pràctiques per mesures de superfície i cap, 1.310 per mesures estructurals, 250 del Feamp, fons europeu per la pesca, 901 per l’Ocm, organització de mercats comuns, 17.521 d’ajut regional, cent pel combustible agrícol subvencionat (Uma). Quant a les pràctiques presentades a Argea al 2019 i que se presentaran, i de instruir al 2020, són 46.828 en total. Se divideixen així: Psr 38.121 pràctiques per mesures de superfície i cap, 2.851 mesures estructurals, 842 pel Feamp, 2.015 per OCM, 1.393 per ajuts regionals, 1606 per Uma.

Murgia aclareix també a damunt de l’assignació financiària del Psr 2014/2020 de 1.291.510.417 euros. «La despesa dels fons comunitaris del Psr per la Regió, lo N + 3, és del 113,32 per cent – diu el representant de Junta Solinas - Això significa que la Sardenya no només arrisca la pèrdita de 900 milions d'euros, sinó que de fet, a partir del 4 de desembre del 2019, ha superat los pagaments superiors al 13 per cent respecte a l’objectiu fixat de la Comissió Europea pel 31 de desembre del 2019. La missió d’Argea és fer en manera que l’agència de pagaments sarda sigui operativa. Entre el 13 de maig del 2020 (per decret ministerial del 14 d’octubre del 2019), tengueran de resultar en orgànic en forma estàbil un centenar de treballadors i en de més, tenint en compte que després de l’Audit del Ministeri (del febrer passat), una cinquantena de dependents han deixat lo servici. Per tant, la integració del personal és urgent independentment de les instructores preliminars».

Fin ara –diu en conclusió l’assessor a la agricultura– los instructors de les pràctiques Argea són 221, amb una base d’ocupació total actual de 430 dependents. Dels 209 restants fan part los coordinadors de les unitats organitzatives, lo personal assignat a les activitats administratives, personal, bilanxo, sistemes d'informació, litigis i afers generals (vuitanta-sis en total), i també 110 dependents de la categoria B i tretze unitats de la categoria A, que per contracte Crcr no poden instruir. Per pagar tots los anteriors, és necessària una contractació extraordinària de personal addicional per garantir els pagaments dels anys passats als».

A la foto: l’Assessora regional Gabriella Murgia

Red