26.03.2019 0.17

Accademia Olearia: conferma al màxim livell

Les "Tres Fulles" del Gambero rosso, la selecció del "Lleó d'Or" delS Mastri oleari, la "Tres gotes de qualitat" de l'Aipo i la "Cinc gotes" de la Guia Bibenda. Per l'Acadèmia Alghero Olearia és una mes d’or

ALGUER - Les "Tres Fulles" del Gambero rosso, la selecció del "Lleó d'Or" delS Mastri oleari, la "Tres gotes de qualitat" de l'Aipo i la "Cinc gotes" de la Guia Bibenda. Per l'Acadèmia Alghero Olearia és una mes d’or. L’estajó 2019 de competicions i events internacionals escomença amb premis de primer livell. L'empresa Ungias-Galantè se confirma al màxim livell entre els productors d'excel·lència del món.

En la foto: la família Fois

Red