19.02.2019 17.16

iello!: segona setmana a l'Alguer

Les visites a “Ugly Ducklings-sezione Entry level” a la mostra oberta fins a diumenge 3 de març a la sala exposicions de ResPublica, carrer de Simon 5, a l'Alguer

ALGUER – Les visites a “Ugly Ducklings-sezione Entry level” a la mostra oberta fins a diumenge 3 de març a la sala exposicions de ResPublica, carrer de Simon 5, a l'Alguer, però igualment participats són estats los events de diumenge: la reunió i el laboratori amb l’il·lustrador Federico Buratti i la presentació de l'exposició "Frigidaire", amb Adelaide Vignola. Després d’aquestos primers dies, "iello!", lo festival d’il·lustració, és prompt per començar la segona setmana en gran estil. Demà, dimecres 20 de febrer, encara hospits de ResPublica, al Districte de la creativitat, espaci per un laboratori, un espectàcul i, pels més petits, una animació de lectura.

En la foto: la mostra Ugly Ducklings-Sezione Entry level

Red