3.01.2019 15.18

Lo Presepi de l´Alguer: bando prorrogat

Ahir (dimarts), s’és reunit la comissió del concurs "Lo Presepi de l'Alguer", format dels dos autors dels presepis institucionals del Municipi de l'Alguer i de la Fondazione Alghero, Padre Rino i Tonino Serra, i del vicepresident del Fondazione, Renata Fiamma.

ALGUER - Ahir (dimarts), s’és reunit la comissió del concurs "Lo Presepi de l'Alguer", format dels dos autors dels presepis institucionals del Municipi de l'Alguer i de la Fondazione Alghero, Padre Rino i Tonino Serra, i del vicepresident del Fondazione, Renata Fiamma. La Comissió ha examinat les noves propostes participants i, després ha valutat també la gran participació, lo profund sentit del Nadal i la gran qualitat de obres en gara, ha decidit, d’acord amb el Consell de Administració de la Fondazione, de prorrogar l’escadença del bando a dimarts 15 de gener.

Red