3.12.2018 14.24

Genitors a llició d'educació a la salut

Dimecres, 5 de desembre, de les 16:30 a les 19:00, en l’àmbit dels "Encontres pel suport a la funció dels genitors" organitzada de la Comissió d'Educació a la Salut, l'Associació de Voluntaris "Canne al vento" propon un apuntament amb la participació gratuïta a l'Auditori del Liceu Científic "E.Fermi" de l'Alguer.


ALGUER - Dimecres, 5 de desembre, de les 16:30 a les 19:00, en l’àmbit dels "Encontres pel suport a la funció dels genitors" organitzada de la Comissió d'Educació a la Salut, l'Associació de Voluntaris "Canne al vento" propon un apuntament amb la participació gratuïta a l'Auditori del Liceu Científic "E.Fermi" de l'Alguer. La reunió té com a objectiu el de evitar problemes relacionats amb els comportament alimentar. Participarà la presidenta Maria Giovanna Masala (que presentarà l’associació), seguida de la Dra. Laura Pais (que explicarà "cosa són i com se reconèixen los desturbs alimentaris), l’especialista en desturbs alimentaris Reggiani ("Emocions i menjar, quan i com intervenir"). ) i el filòsof Meloni ("Judici i prejudici"). La participació és gratuïta i oberta a tots els ciutadans.

Red