10.11.2018 14.13

Autunjo en Barbagia: Paci a Nuoro

«Lo capital humà i la innovació són los dos pilastros fondamentals de la nostra acció política» ha dit l’assessor regional a la Programació

NUORO - «Lo capital humà i la innovació són los dos pilastros fondamentals de la nostra acció política. Lo capital humà és u dels instruments més importants per l’esvilup, per favorir la crèixita de les empreses i de les nostres Universitats, per formar joves laureats i garantir una nova manera d'ensenyar als joves digitals. Així com la innovació, fins i tot en los sectors tradicionals, és l'únic instrument real a nostra disposició per diventar competitius a nivell internacional, trencant les barreres geogràfiques i les dificultats de ésser una ísola.

A la foto: un moment de la relació de l'assessor regional Raffaele Paci

Red