10.10.2016 21.11

Art: Lashed a l'Alguer

De dissabte 15 a divendres 21 de santiaïni, a la galeria Bonaire Contemporanea, la mostra personal de Enrico Pugioni, tercer apuntament de la ressenya “42 Giorni”, presentada del Collettivo Trepercento


ALGUER - Lashed, exposició personal de Enrico Pugioni, és lo tercer apuntament de la ressenya “42 Giorni”, presentada del Collettivo Trepercento, a les sales de Bonaire Contemporanea, als Bastions de l’Alguer. La ressenya acabarà divendres 11 de santandria i el tema és l’ús de la maquina fotogràfica en àmbit artístic amb els treballs de Giulia Sini, Francesca Randi, Enrico Pugioni, Gianni Ruggiu, Giulia Sale, Marcello Scalas i Giusy Calia.

En la foto: una imatge de Enrico Pugioni

A.B.