Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Notícies    Vídeo   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciesl'alguerOpinioniLlengüesLa Toponomàstica u dels símbols de la identitat lingüística
Acat, 16 març 2015
En los últims anys, ma també en aqueixos dies, aqueixos principis no són estats observats i havem assistit a una aplicació discutible dels criteris per la denominació de carrers, places i altros llocs de l'àrea urbana, que en tants casos, han alteriat la memòria històrica dels llocs mateixos
La Toponomàstica u dels símbols de la identitat lingüística

Com se sap, la Toponomàstica representa u dels símbols de la identitat històrica, cultural i lingüística d'una ciutat i del sou territori i donques és necessari evitar que els topònims històrics descompareixin o siguin substituïts. Per aqueixos motius, com Òmnium Cultural de l'Alguer pensem que sigui un nostro deure, i en primer lloc un deure de l'Administració Municipal que té autoritat en matèria, valoritzar la toponomàstica històrica de l'àrea urbana i del territori i contribuir en aqueix modo a la concreta actuació de la normativa vigent i en particular del quant estabilit de l'art. 8 del regulament que prescriu: "Lo Municipi de l'Alguer tutela la vella toponomàstica respectant la identitat cultural, civil i històrica, los topònims tradicionals dels catastos històrics oltres a aquellos que se són formats espontàniament en la tradició oral" ...

En los últims anys, ma també en aqueixos dies, aqueixos principis no són estats observats i havem assistit a una aplicació discutible dels criteris per la denominació de carrers, places i altros llocs de l'àrea urbana, que en tants casos, han alteriat la memòria històrica dels llocs mateixos. Mos referim en particular a l'àrea del Centre històric en la qual se són multiplicades les intitulacions a personatges contemporanis i on, amb el passar dels anys, són estats modificats los antics topònims, descancel·lant en aqueixa manera los arrecords lligats als llocs; oltres que a les duplicacions d'intitulacions en l'àrea urbana succeïdes també recentment.

Per aqueixes motivacions pensem que sigui fondamental que aqueixa matèria sigui competència primària de tècnics experts interns i externs a l'Administració Municipal, sempre deixant la facultat d'iniciativa als Consellers Municipals, Assessors, Síndic, associacions i ciutadans, així com estabilit de l'art. 11 del Regulament Municipal. Pensem, donques, que sigui necessari modificar lo Regulament del Consell i adoptar fins d'ara algunes línees guia com, per exemple, evitar la indicació de topònims "contemporanis" al Centre històric; preveure una correcta aplicació de la toponomàstica bilingüe i recuperar los topònims històrics en tot lo territori municipal; dedicar una major atenció a la toponomàstica al feminil; uniformar los cartel·los amb els noms dels carrers i places.

Per tots aqueixos motius, ja de temps, havem enviat al Síndic i al President de la Comissió toponomàstica, constituïda de tots los Caps dels Grups del Consell, una proposta de modífica al dit regulament del consell, però fins a avui no havem tengut ninguna resposta. L'Òmnium Cultural de l'Alguer continua a donar la pròpia disponibilitat a col·laborar amb l'Administració Municipal, que oltretot ha ja acollit la nostra proposta d'intitulació bilingüe dels carrers de les zones artijanals de Carboneddu i Ungias-Galantè, i amb l'Ofici toponomàstica per una correcta i eficaç aplicació de la toponomàstica de l'àrea urbana i del territori.

*President Òmnium Cultural de l'Alguer
Fondazione di Sardegna
Projecte realitzat amb el suport de la Fondazione di Sardegna
Giuliana Portas
© 2019 Alguer.cat® El diari de l'Alguer