Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Notícies    Vídeo   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciesl'alguerCrònicaDescomparicions › És mort Pere Català i Roca
Acat, 12 freber 2009
Al desembre del 2000 l’Administració Comunal algueresa hi havia donat la ciutadania honorifica pels merits i humans manifestats als confronts de la ciutat i dels algueresos
És mort Pere Català i Roca

L'ALGUER - Dilluns 9 de febrer a Barcelona a l’edat de 86 anys és mort Pere Català i Roca, ciutadà honorífic de l’Alguer, històric i fotògraf.
Era nat a Valls al 1923
Fill de Pere Catalana i Pic, u dels grams catalanistes, promotor del viatge del Retrobament a l’agost del 1960.
Després del sou primer viatge a l’Alguer al 1958 Pere Català enllaçarà amb l’Alguer relacions importants que lo faran esdevenir en aquells anys a ésser un punt de referència per les relacions entre l’Alguer i Catalunya de part d'homes com Antoni Simon Mossa, Rafael Sari, Pasqual Scanu i Rafael Catardi.
Autor d'algunes publicacions sobre l’Alguer ha contribuït, a fer conèixer la nostra ciutat a Catalunya sobretot amb el volum « Retrobament de l’Alguer” publicat a Perpinyà al 1961 de l’editor Tramontane, llibre en el qual en la sua introducció històrica descriu la Barceloneta de Sardenya i amb una crònica assai detallada conta del viatge a l’Alguer i dels actes de celebració organitzats amb gran calor dels “Germans Catalans”.
És estat per molts anys vipresident de l’Associació “Amics de l’Alguer de Barcelona”.
Al 1985 guia la delegació catalana que arriba a l’Alguer per la celebració del 25 anys del Retrobament.
Participa a numeroses iniciatives, conferencies per parlar de l’Alguer i dels fills més il·lustres del secol passat.
Al 2000 el Consell Comunal de l’Alguer a la unanimitat hi confereix la ciutadania honorifica.
Era casat amb Maria Carme Dalmau, titular de l’editorial Dalmau, avui gestionada els fills Rafael i Anna.
Fondazione di Sardegna
Projecte realitzat amb el suport de la Fondazione di Sardegna
Giuliana Portas
© 2019 Alguer.cat® El diari de l'Alguer