Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Notícies    Vídeo   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciesl'alguerCulturaLlengües › Inscripcions als cursos gratuïts de alguerés
Acat, 28 octubre 2017
Són obertes les inscripcions als cursos gratuïts d’alguerés organitzats de l’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer per l’any 2017/2018. Les lliçons començaran dimecres 15 de novembre a les hores 18,30, carrer Porrino, 40
Inscripcions als cursos gratuïts de alguerés

ALGUER - Són obertes les inscripcions als cursos gratuïts d’alguerés organitzats de l’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer per l’any 2017/2018. Les lliçons començaran dimecres 15 de novembre a les hores 18,30, carrer Porrino, 40, l’Alguer. L’ensenyament de la llengua local representa una de les principals activitats de l’Associació i remunta al 1990, és a diure a 27 anys fa, quan aquesta decideix, en mancança de mesures institucionals en favor de l’alguerès, de proposar-ne cursos gratuïts oberts a tots.

Avui, malgrat una major sensibilitat per les llengües minoritàries o en perill d’extinció, l’alguerés continua registrant un decidit abandó de l’ús social amb joves generacions que l’ignoren o ne tenen una competència limitada, del moment que lo sou ús viu ha patit una dràstica i generalitzada interrupció en àmbit familiar, és a diure precisament allà on se n’assegurava la continuïtat i l’aprenentatge com a llengua natural. Com que fins avui les institucions, tret de rares excepcions, no han sabut veure el problema en la sua gravetat real i en conseqüència no han realitzat ninguna seriosa intervenció de recuperació lingüística, resta sempre viva la necessitat de continuar oferint un servici de voluntariat cultural que pugui contribuir a la sensibilització dels ciuadans sobre l’argument i a la revaloració de la llengua peculiar de l’Alguer.

Sem segurs, de fet, que solament una millor coneixença pugui espenyir los algueresos a pretendre per ella una major atenció de part de les institucions. Los cursos naixen també de l’exigència pràctica de donar la possibilitat a qui el parla de saber-lo escriure i als residents no nadius d’acostar-se a l’alguerès. A més una millor coneixença de la llengua (aprenentatge de l’habilitat de lectura i escriptura) i una nova consciència del sou valor poden estimular lo parlant a emprar-la també quan se dirigeix als fills o a les generacions més joves amb les quals en los últims anys ha parlat sols en italià. Lo primer dia de lliçó se presentaran també el calendari, el nivell dels cursos i les activitats col·laterals. Per les inscripcions telefonau al número 079 981320; e-mail salvaguarda@alice.it
Fondazione di Sardegna
Projecte realitzat amb el suport de la Fondazione di Sardegna
Giuliana Portas
© 2018 Alguer.cat® El diari de l'Alguer