Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Noticies    Video   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciessardenyaSalutSanità › Influença, comença la campanya de vaccinació
Acat, 28 octubre 2023
Via a la campanya contra la influença en Sardenya. L'objectiu és millorar la cobertura vaccinal aconseguida durant la passada estajó de autunjo
Influença, comença la campanya de vaccinació

SARDENYA - Encara hi ha massa, massa gent gran en Sardenya que no se vaccina: l’estajó passada solament lo 37,3% dels over 65 anys han recivit la vaccinació, amb una diminució respecte a l'any precedent (41,2%). Una xifra a lluny dels objectius senyalats del Ministeri de la Sanitat, que recomanen de arribar al 75% com a objectiu mínim i al 95% com a òptim entre la gent gran i grups a risc, en línea amb el que indiquen l'OMS i el Pla Nacional de Prevenció de Vaccinació 2023-2025. Considerat que la influença provoca fins a 8.000 morts cada any, Gabriele Mereu, director del Servici de Higiene i Salut Pública de l'ASL de Càller, afirma que «La influencia és encara massa sota estimada, sobretot dels més vulnerables.

Sensibilització, tota la populació gran per prevenir la malaltia tengueriva de adherir ràpidament a la campanya de vaccinació que és essencial. La vaccinació contra la influença és la millor estratègia preventiva per la gent gran per reduir l'impacte clínic de aqueixa malaltia. Però malgrat les àmplies demostracions de seguresa i eficàcia de la vaccinació, la cobertura no arriba als valors mínims recomanats. En Sardenya, després dels bons resultats de l’estajó 2020/21 amb valors de cobertura superiors als 60 % en qui té més de 65 anys, l’estajó passada la cobertura és diminuida en tota Itàlia.

Menester promoure una nova campanya amb els Ministeri de la Sanitat perquè cada any, se calcula que el 50-70% de les hospitalitzacions són lligades a la influença i el 70-85% de les morts a aqueix virus que pren principalment persones majors de 65 anys. En de més, la presència de comorbiditats augmenta el risc de complicacions i això és motiu de preocupació, ja que el 50% de la populació de 65 i 75 anys pateix almanco una patologia crònica, percentual que augmenta al 75% a partir dels 85 anys.


regione Sardegna
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. LR 22/2018 art. 22, comma 2
Giuliana Portas
2024 Alguer.cat El diari de l'Alguer