Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Notícies    Vídeo   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciesl'alguerEditorialiSocietàCada dia:19 novembre/santandria 1582
Acat, 19 novembre 2021
Lo doctor Quinto Tiberio Angelerio de Nàpols, arriba a l’Alguer al 1582. En aquesta data és estat aquidrat de una dona que havia manifestat los símptomes que ell havia coneixut a Messina al 1578. La peste arriba també a l’Alguer. Immediatament informa les autoritats de la ciutat i el vicerei per poguer prendre totes les iniciatives per prevenir l’expansió de la malaltia. Després del primer cas arriben al 1583 (fi de l’epidèmia) a la xifra de calqui miliar de morts. No coneixem precisament lo números dels morts ma se pensa que sigui almanco la meitat de la popolació. A mos veure, a demà
Cada dia:19 novembre/santandria 1582


regione Sardegna
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. LR 22/2018 art. 22, comma 2
Giuliana Portas
2022 Alguer.cat El diari de l'Alguer