Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Notícies    Vídeo   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciesl'alguerEditorialiSocietàCada dia:14 octubre/santuaïni 1940
Acat, 14 octubre 2021
Cada dia:14 octubre/santuaïni 1940

La subdivisió de l’Alguer en quarters: al temps, per jugar, los minyons havien menester de grans espacis oberts que no sempre se trobaven en tots los quarters de l’Alguer vella. Així, la ciutat vella és estada subdividida en quarters que, amb el temps, són estats sota el control dels minyons, sobretot dels grups del Quarter, de la Carra i de la Magdaleneta. La subdivisió creava discussions de part dels minyons de la Plaça de Col·legia que no teniven assai espaci per jugar i arribaven fins a la Muralla del Mont de la Fega i la Fontaneta. A mos veure, a demà
regione Sardegna
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. LR 22/2018 art. 22, comma 2
Giuliana Portas
2021 Alguer.cat El diari de l'Alguer