Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Notícies    Vídeo   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciesl'alguerEditorialiSocietàCada dia:13 octubre/santuaïni 1943
Acat, 13 octubre 2021
Cada dia:13 octubre/santuaïni 1943

Al 1943, en ple conflicte mundial, naixeva a l’Alguer la primera carnesseria, a costat de la torre del Portal, prop al mercat cívic del peix amb un grup de carnissers: senyor Manca, Tedde i Bassu (que veniva
d’un treball a Port Torres). Eren anys difícils, hi eren pocs béns de primera necessitat i les famílies
compraven amb la tèssera del govern. A mos veure, a demà
regione Sardegna
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. LR 22/2018 art. 22, comma 2
Giuliana Portas
2021 Alguer.cat El diari de l'Alguer