Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Notícies    Vídeo   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciesl'alguerEditorialiSocietàCada dia: 23 juliol 1930
Acat, 23 juliol 2021
Cada dia: 23 juliol 1930

A partir del 1927, la Colònia Marina Estiva ve transferida a Cuguttu, on venen instal·ldes cinc barraques de llenya, de les quals és nat l'Hospital marí, així com lo coneixem avui. Al 1930 són estats construïts los primers edificis destinats a les cuines, magatzems, locals de medicació i servicis higiènics. En aquesta data, l’enginyer Fausto Cella presenta un projecte d’ampliació de l’edifici pels tractaments terapèutics: helioteràpia, talassoteràpia, gimnàstica mèdica i tractaments nutricionals. En lo temps, la sua activitat s’és orientada sempre de més vers una caracterització especialística, diventant un institut ortopèdic que encara avui funciona. A mos veure, a demà
regione Sardegna
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. LR 22/2018 art. 22, comma 2
Giuliana Portas
2021 Alguer.cat El diari de l'Alguer