Alguer.cat® El diari de l'Alguer
Notícies    Vídeo   
NOTÍCIES
Alguer.cat su Facebook
Alguer.it
el diari de l'alguernotíciesl'alguerPolíticaImpostes › Augmenta la Tari a l’Alguer: crítiques
Acat, 31 juliol 2020
«També si el decret lei núm. 18 del 17 de març del 2020 confermi les tarifes del 2019, lo CDX opta per augmentar la taxa sobre els residus, concentrant l'augment en les utencies domèstiques»
Augmenta la Tari a l’Alguer: crítiques

L’ALGUER - «Gràcies a la denúncia de l'oposició, que a la comissió informa de l'augment de l'IMU en més d'un 6%, i vist el malcontent dels ciutadans, la majorança, ha defès la triada en dos dies de treball a la comissió , llestros, durant la nit, prepara els documents per limitar els danys i com a mínim cambiar la decisió de l’IMU. La Tari, però, no cambia, la majorança sardo leghista no se retira. També si el decret lei núm. 18 del 17 de març del 2020 confermi les tarifes del 2019, lo CDX opta per augmentar la taxa sobre els residus, concentrant l'augment en les utencies domèstiques»

Los consellers municipals Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Beniamino Pirisi i Valdo Di Nolfo no creuen a les justificacions de l’administració municipal sobre la temuda obligació d’incrementar la Tari imposada de la legislació nacional. És tot esballat i fals, segons la minorança que presenta un decret per denunciar aquesta triada.

«Diuen de la majornaça que els augments sigueran continguts, però, per a molts utents domèstics (paradoxalment per a aquellos amb una superfície més reduïda), los augments poden fins i tot superar el 4%. Davant d’una ciutat que cada dia sembla més bruta i malgrat la gran contribució dels ciutadans, que els anys passats ha comportat un millorament significatiu de la percentual de recollida separada de residus, hi siguerà un augment de la taxa».
regione Sardegna
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. LR 22/2018 art. 22, comma 2
Giuliana Portas
2023 Alguer.cat El diari de l'Alguer