8.04.2015 22.06

I Lunedi con la poesia: un succés

Dissabte el recital de Pier Luigi Alvau , amb les músiques al flauto de Mauro Uselli, és agradat al públic números que ha participat

L’ALGUER – Dissabte l’ultima manifestació de enguany pel recital organitzat de Pier Luigi Alvau dedicat als versos i a les obres de Eugenio Montale i de Konstantinos Kavafis, amb les músiques de Johann Sebastian Bach exegüides del flauto de Mauro Uselli. Lo públic ha participat números i ha decretat l’agraïment per “I lunedì con la poesia”, ressenya artística cultural que per deu anys consecutius ha representat un punt de referiment i de emulació per tants. Lo recital dedicat a Kavafis i Montale, dividit en “preludi” i “suites”, ha interessat pel transport dels poemes i per la forma típica de recitació de Alvau, que ha dividit l'escena final del recital amb Uselli, que amb el flauto ha interpretat les obres de Bach, eficaçment i hàbilment reinterpretades i interpretades de aqueix artista extraordinari de l'Alguer, apreciat no solament en Itàlia, ara també en diversos països europeus.

Per l'ocasió, en la sala conferències del Liceu Clàssic "Manno" (com se pensava la sala Siotto no podiva acollir totes les persones intervingudes), era presents un públic números com mai, atent i entusiasta, i també els representants de diferents jornals i de un network internacional que pel pròxim hivern està programant una nova sèrie de transmissions on hi siguerà també la fórmula de “I lunedì con la poesia”. La ressenya siguerà proposta al gran públic de la televisió amb produccions literàries i artístiques i lectures interpretatives de Alvau mateix, acompanyat sempre del mestre Mauro Uselli, vist que els dos treballen de anys per la realització de aquestes performance de poesia i música.
Un digna i decorosa conclusió de aqueixa desena edició, per una iniciativa que en aquestos anys és estada capaç de produir una ressenya de gran qualitat en lo programa cultural i de espectàcul de la Sardenya.

En la foto: Mauro Uselli i Pier Luigi Alvau

A.B.