20.09.2014 18.56

Plaça Pasqual Scanu al centre històric de L’Alguer

Avui, intitulació de la Plaça Pasqual Scanu al centre històric de l’Alguer a la presència del Síndic Mario Bruno, del President del Consell Matteo Tedde i de la família. És la placeta a prop del carrer Roma, a costat de la sua casa ont jugava de petit

L’ALGUER – Pasqual Scanu és nat el 30 de gener del 1908 a L’Alguer, en una família numerosa, i ja de petit ha demostrat una intel·ligència particular i una forta voluntat. Ha fet diversos treballs per acabar els estudis liceals i la universitat: ha aconseguit la Làurea en Lletres i filosofia a la Universitat Catòlica de Roma al 1935, amb una tesi "La Poesia Popolare di Alghero". És estat ensenyant i Prèside de l’escola mitjana n. 3 a Sàsser.

És estat també conseller comunal i assessor a la pública instrucció del Municipi de Sàsser. A L’Alguer ha fundat l’Acció Catòlica i la Confraria de la Misericòrdia. Ha estudiat història i literatura i filologia de la ciutat de L’Alguer. Ha vincit diversos premis en concursos literaris i de poesia i 17 premis als Jocs Floreals en Exili. Ha escrivit textos i publicacions: “Alghero e la Catalogna 1961", llibre que representa el primer històric orgànic i complet de la literatura popular algueresa. Al 1970 pública "Sardegna Nostra", escrits antics i moderns, que avui és un llibre emprat en totes les escoles mitjanes de la Sardenya.
Després "La Peste del 1952/53 ad Alghero e l'Opera di Quito Tiberio Angelerio" i és estat també soci emèrit de l’Acadèmia de Ciències Mediques Catalanes i Balears de Barcelona.

Al 1972 la ciutat de Tarragona li ha dedicat una targa amb la incisió de la sua poesia "Misatge da Alguer a Tarragona". Ha recivit també un premi de la Regió Sardenya "Una vita per la scuola" i, al 1975, lo Ministeri de la Pública Instrucció li ha donat la medalla de or. Pasquale Scanu és mort al 1979. La família al 1980 ha donat a l’administració comunal diversos llibres i manuscrits de gran valor històric i literari i diverses antologies de textos en italià, llatí, espanyol i català, avui conservats a l’arxiu històric de la ciutat de L’Alguer.

A la foto: un moment de la cerimònia

Red