1.04.2014 13.46

Caprera: horaris nous del Sistema Museal

Lo Sistema Museal de la Ísola de Caprera és constituït del Complex de Garibaldi de Caprera i del Memorial Giuseppe Garibaldi al Forte de Arbuticci

CAPRERA – Amb el decret legislatiu del 18 de octubre del 2012 n.179, és estat instituït el Sistema Museal de la Ísola de Caprera, un complex estatal format del “Compendio Garibaldino” de Caprera, monument nacional amb la casa museo de Garibaldi, l’hisenda i el campsant privat i el “Memorial Giuseppe Garibaldi” al Forte Arbuticci. Lo primer reconta i testimonia les activitats i la vida del General; lo segon és col·locat en un ambient expositiu multimedial i reconta la vida de l’Heroe pel món.

Del 1 de gener, també el Memorial Giuseppe Garibaldi és de competència de Ministeri del Bens i de les activitats culturals i del turisme amb l’assignació demanial de tot el monument a la Superintendència de Sàsser. La responsable del complex museal és la Superintendent Francesca Casule, amb el Director Científic Laura Donati, històrica de l’art.

Ara, és oberta la gara per l’afidament en concessio i la gestio dels bitllets i dels servicis pel public de tots dos los museus. De avui l’horari de obertura és: Compendi Garibaldino (de dimarts fins a diumenge, de les h. 9 a les 20), Memorial Giuseppe Garibaldi (de dimarts fins a dissabte, de les 9 a les 14).

A la foto: Memorial Giuseppe Garibaldi

A.B.